• 03522315956
  • info@kasifdanismanlik.com

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi (SSHYB)


""

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi Nedir?

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi; yurt içinde üretilen veya ithal edilen mallar ile ilgili olarak, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince üretici veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım ve onarım hizmetleri için, yeterli teknik kadro, takım, teçhizat bulunduğunu gösteren ve firmanın unvanı ile merkez adresine göre düzenlenen belgeyi ifade eder.

Üretici veya ithalatçılar, Satış Sonrası Hizmetler Yönetmelik eki listede yer alan her mal grubu için belirtilen kullanım ömrü süresince, satış sonrası hizmetleri sağlamak üzere yine ekli listede tespit edilen yer, sayı ve özellikte yetkili servis istasyonunu, yeterli teknik kadroya sahip şekilde kurmak zorundadırlar.

Nasıl Alırım?

SSHYB başvurunuzu KAŞİF PATENT OFİSİ aracılıyla gerçekleştirebilirsiniz. Başvurunuz için tek yapmanız gereken firmamız ile irtibata geçip talepte bulunmanızdır (0 352 231 59 56). Detaylı bilgiyi ilgili numaradan alabilirsiniz.


Kaşif Patent Ofisi | Türk Patent Enstitüsü Vekilliği

Kaşif Patent Ofisi | Türk Patent Enstitüsü Vekilliği

Kaşif Patent Ofisi | Türk Patent Enstitüsü Vekilliği

Kaşif Patent Ofisi | Türk Patent Enstitüsü Vekilliği

Kaşif Patent Ofisi | Türk Patent Enstitüsü Vekilliği