• 03522315956
  • info@kasifdanismanlik.com

Faydalı Model/Patent


""

Patent / Faydalı Model Belgesi Nedir?

Buluş Nedir?
Buluş, "tarım dahil, sanayideki herhangi bir spesifik sorunun çözümü" olarak tanımlanır.


Patent Nedir?
Patent ise, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkıdır. Bu hakkı gösteren belgeye de patent denir. Geleneksel terminoloji ile sınai mülkiyet haklarının içinde önemli bir yer tutan “patent hakkı”, özellikle teknoloji transferinin aracı olması bakımından gelişmekte olan ülkeleri daha çok ilgilendiren maddi olmayan bir mala ilişkin haktır.

Makineler, araçlar, aygıtlar, kimyasal bileşikler ve işlemleri ile her türlü üretim yöntemleri, patent korumasının kapsamındadır.

Patent Yasalarının amacı; buluş yapmayı, yenilikleri ve yaratıcı fikri faaliyetleri teşvik etmek için gerekli olan korumayı ve buluşlarla elde edilen teknik çözümlerin sanayide uygulanmasını sağlamaktır. Verilen patentler ve bunların sanayide uygulanması ile teknik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleşmesi sağlanır. Sanayi alanında gelişmiş ülkelerde verilen patent sayılarının yüksekliği bu düşüncenin doğruluğunu kanıtlamaktadır.

Nasıl Başvuru yaparım?

Faydalı Model/Patent başvurunuzu KAŞİF PATENT OFİSİ aracılıyla gerçekleştirebilirsiniz. Faydalı Model / Patent başvurunuz için tek yapmanız gereken firmamız ile irtibata geçip talepte bulunmanızdır (0 352 231 59 56). Türk Patent Enstitüsü vekilliği olan firmamızda çalışan PATENT VEKİLLERİ buluş inceleme ve analiz sürecinden sonra Tarifname/İstemler/Özet ve Resimler bölümlerinden oluşan dosya hazırlığınızı tamamlayaral başvuru işleminizi online olarak gerçekleştirecektir.


Kaşif Patent Ofisi | Türk Patent Enstitüsü Vekilliği

Kaşif Patent Ofisi | Türk Patent Enstitüsü Vekilliği

Kaşif Patent Ofisi | Türk Patent Enstitüsü Vekilliği

Kaşif Patent Ofisi | Türk Patent Enstitüsü Vekilliği

Kaşif Patent Ofisi | Türk Patent Enstitüsü Vekilliği