• 03522315956
  • info@kasifdanismanlik.com

Endüstriyel Tasarım Tescili


""

Tasarım Nedir?
Tasarım, ‘bir ürünün tümü, veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütün’ olarak tanımlanmıştır.
Bir ürünün üç boyutlu şekli veya bu şeklin bir parçası ile ürün üzerindeki iki boyutlu süslemeler ‘tasarım’ kavramı içinde değerlendirilmektedir.

Korumanın Nitelikleri
Bir tasarımın korunması için YENİ ve AYIRT EDİCİ NİTELİĞE SAHİP olmaları gerekmektedir.

Yenilik
Bir tasarım, Türk Patent Enstitüsü’ne başvuru tarihinden önce, dünyanın herhangi bir yerinde, kamuya sunulmamış ise yeni olarak kabul edilir. Başvuru tarihinden geriye doğru on iki ay içinde kamuyu yapılan sunuşlar, tasarımın yeniliğini etkilemez.

Ayırt Edici Nitelik
Tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim ile bilinen herhangi bir tasarımın bu kullanıcıda yarattığı genel izlenim arasındaki belirgin bir farklılık olması, ayırt edilebilir niteliğe sahip olma anlamındadır.

Nasıl Başvuru yaparım?

Endüstriyel Tasarım başvurunuzu KAŞİF PATENT OFİSİ aracılıyla gerçekleştirebilirsiniz. Tasarım başvurunuz için tek yapmanız gereken firmamız ile irtibata geçip talepte bulunmanızdır (0 352 231 59 56). Türk Patent Enstitüsü vekilliği olan firmamızda çalışan MARKA ve PATENT VEKİLLERİ dosya hazırlığı işleminden sonra Tasarım tescil başvuru işleminizi işleminizi online olarak gerçekleştirecektir. İşlem için gereken tek evrak aşağıda bulunan vekaletnamenin (noter tasdiki gerekmez) doğru biçimde doldurulup tarafımıza gönderilmesidir.

Tasarım Vekaletname


Kaşif Patent Ofisi | Türk Patent Enstitüsü Vekilliği

Kaşif Patent Ofisi | Türk Patent Enstitüsü Vekilliği

Kaşif Patent Ofisi | Türk Patent Enstitüsü Vekilliği

Kaşif Patent Ofisi | Türk Patent Enstitüsü Vekilliği

Kaşif Patent Ofisi | Türk Patent Enstitüsü Vekilliği